Tillställning

Är det OK att låta Egil Skallagrimsson att säga OK?

Onsdagen den 19 oktober kl. 18.30

Lokal: Swedbanks samlingslokal, Kungsgatan 18, Skövde

Föreläsning av Kristinn Jóhannesson, redaktör för den nya svenskaöversättningen av de isländska släktsagorna, tidigare isländsk lektor vid Göteborgs universitet och omtyckt föreläsare i Föreningen Norden i Skövde. Översättningsarbetet har varit ett av de största som har genomförts när det gäller västerländsk litteratur.

Enkel förtäring serveras.

Arrangemanget är tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.

Välkommen!